Онлайн анализ

Научете повече за резултатите от вашите рекламни кампании и трафика към вашия уебсайт.
Научете повече за резултатите от вашите рекламни кампании и трафика към вашия уебсайт.

Онлайн анализ и статистика

Как да разберете дали целите пред бизнеса ви са изпълнени и онлайн стратегията ви е печеливша?

Свързване

Свързване на вашия уебсайт с онлайн инструменти за проследяване на трафика и потребителите.

Проследяване

Генериране на детайлни репорти и отчети за вашите резултати онлайн - посещения, демографска информация, потребителска фуния.

Подобряване

Установяване на проблемни зони в резултат от анализ на събраните данни и последващо подобряване на процесите.

Повтаряне

Повторно извършване на процесите по събиране на данни, анализ и подобряване на резултатите. Конкретизиране на метриките и обратна връзка.

Разширете достъпът си до ценна за вашия бизнес информация...